Web-in-Box

Den här webbplatsen anpassar sig efter alla skärmstorlekar, så oavsett om du besöker den från din dator, surfplatta eller smartphone så visas innehållet på ett tillgängligt sätt.

Vill du också ha en snygg och smart hemsida? → webinbox.se

Historia

 

Glaskogen har mycket gamla anor, fornlämningar som stenåldersbosättnngar och fångstgropar finns på flera platser i området. På 1600-talet kom många finnar hit och slog ned sina bopålar. De röjde marken med hjälp av svedjebruk och en del av Glaskogen kallas just ”Finnskogen”. Glaskogen har också långa brukstraditioner i form av flera järnbruk, kopparverk och sågverk. Vid sjön Stora Gla anlades 1857 ett glasbruk. Handblåst fönsterglas från Glava Glasbruk blev en berömd produkt och kan numera ses i eget museum.

Reservatsbildningen

För att skydda Glaskogens betydande natur- och skönhetsvärden avsatte Länsstyrelsen i Värmland Glaskogen till naturreservat den 28 oktober 1970. I beslutet betonades områdets vildmarkskaraktär och natursköna miljöer med talrika sjöar och vattendrag.

Stiftelsen Glaskogens Naturreservat stiftades 1972 av de i området ingående kommunerna Arvika, Eda, Säffle och Årjäng. Stiftelsen har till ändamål att verka för friluftslivets utveckling. Sedan 1986 svarar stiftelsen för drift och underhåll av samtliga anläggningar inom reservatet.

Till stiftelsens styrelse är ett rådgivande organ knutet med representanter från Stora Enso AB, reservatsförvaltaren, enskilda markägare, naturvårdsföreningen, jakt- och fiske- vårdsorganisationer.