Båt och fiske

Här kan du fiska i Värmlands största naturreservat och få fina naturupplevelser på köpet. Direkt från strandkanten eller från båt som du kan hyra. Med Glaskogens fiskekort* kan du fiska i ett 80-tal vackra sjöar och tjärnar i och omkring Glaskogens Naturreservat.

Glaskogens fiskekort

Med vårt fiskekort kan du fiska i ett 80-tal vackra sjöar och tjärnar i och omkring Glaskogens Naturreservat. Glaskogens fiskekort är resultatet av ett samarbete mellan Stiftelsen Glaskogen, Stora Enso AB och fiskevårdsområdesföreningarna i Hillringsberg, Järnsjön, Stora Bör, Stora Gla, Sölje och Övre Gla. Ett fiskekort i Värmland, där du får mycket fiskeglädje för pengarna.

Köp ditt fiskekort via formuläret nedan. Korten skickas till dig i pdf-format. Har du ingen epost skickar vi med ordinarie post.
Du kan också köpa kortet via iFISKE.

Välj kort
Namn på kortinnehavare
Datum för fiske

*Ska du enbart fiska över dagen utan att nyttja iordningställda faciliteter behöver du endast köpa Glaskogens fiskekort. Annars behöver du också köpa Glaskogskortet för de dagar du spenderar i naturreservatet.


Glaskogskortet – för vandring, rast och övernattning

Glaskogskortet köper du när du ska övernatta, nyttja eldplatser, vindskydd, toaletter mm som finns i naturreservatet.
Pengarna som betalas för detta går direkt till skötsel av området, så att du ska ha tillgång till olika bekvämligheter.

Köp Glaskogskortet via formuläret nedan. Korten skickas till dig i pdf-format. Har du ingen epost skickar vi med ordinarie post.
Du kan också köpa kortet via iFISKE.

Välj kort
Namn på kortinnehavare
Ankomstdatum

Fiskebestånd

I våra vatten finns allt från gädda, abborre, gös till lax, öring, röding och sik. Du får använda flugspö, spinnspö, mete och agnhåv. Mer detaljerad info om fiskebestånd och vilka arter som finns i olika vatten och kartor finns på iFISKE.

Vinterhalvåret är fantastiskt i Glaskogen. Under de senaste åren har vi haft mycket fina isar som lämpat sig för pimpelfiske och andra vinteraktiviteter som långfärdsskridskor och skidor.

De senaste åren har fiskevårdsområdenas föreningar arbetat hård med att stärka fiskebestånden. Dels genom restaurering av bäckar och älvar som tidigare använts för flottning, dels genom utsättning av risvasar. I sjöarna inom Glaskogsreservatet har privata markägare rätt att lägga ut nät, ryssjor och mjärdar. Det är inte tillåtet att ta upp dessa. Det är heller inte tillåtet att fiska i rinnande vattendrag. Där låter vi naturen vara orörd.

Båt och fiskeutrustning

Hyr en av våra roddbåtar och utforska våra fina fiskevatten i Stora Gla och Övre Gla. I Lenungshammar finns fiskeutrustning att köpa för den som vill pröva fiskelyckan.

Hyr båt

6 timmar: 250 kr
24 timmar: 400 kr
1 vecka: 2 000 kr

I priset ingår flytvästar. Du kan hyra båt från 1 maj.


Kontakt och bokning

Tel 0570-440 70
glaskogen@arvika.se


Bekvämligheter

I södra delen av Glaskogen vid sjön Lilla Rämmingen finns en tillgänglighetsanpassad fiskebrygga. I anslutning till fiskebryggan finns en rastplats med vindskydd, grillplats och torrtoalett.